19 mars 2013

Månadens proudukt från Avera

Månadens erbjudande i mars

Passa på att köpa dessa suveräna produkter till ett mycket bra pris.
Gäller endast under mars månad.

Är Du intresserad så kontakta mig på telefon eller via mail.
Mobil: 0730-82 80 02,
annelie.beckman@gmail.com
hem: 0430-520 70.
Senast fredag den 22 mars.

Inga kommentarer: